Reklamačný formular

Reklamačný formulár/Formulár na vrátenie tovaru/Formulár na výmenu tovaru

Adresát:   

Fakturačná adresa: IP trade s.r.o., Slnečná 2908/1, 926 01  Sereď, ICO:46288244, tel.0911800900

Dodacia adresa pre reklámacie: IP trade s.r.o., Cukrovarská 21/156, 926 01 Sereď, tel: +421911 800 900

Týmto u Vás: (nehodiace sa prečiarknite)

Reklamujem dole uvedný tovar s popisom závady/Vraciam tovar lebo nespĺňa moje predstavy/Žiadam o výmenu za inú veľkosť

 Titul, meno a priezvisko:

 Tel. číslo:

Číslo objednávky a faktúry:

 Zo dňa:

Tovar, ktorý je reklamovaný/vrátený (názov a kód a veľkosť):

Popis a rozsah vád tovaru/Výmena- požadujem novú veľkosť:

 

Spôsob nákupu:     1. Nákup osobne na predajni

 2. Tovar objednaný cez eshop, prevzatý rozbalený na predajni

 3. Tovar nakúpený cez eshop, doručený kuriérom (poštou)

Požadujem, aby moja reklamácia bola vybavená nasledovne:

 

Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet (IBAN)

 

Prílohy: Reklamovaný (vrátený) tovar, Kópia dokladu o kúpe (faktúra)

Dátum:                                                                                    Podpis:

Vyjadrenie predávajúceho (vypĺňa predávajúci):

Vami uplatnená reklamácia bola vybavená nasledovne:

Reklamácia nám bola doručená dňa:

Reklamácia bola vybavená/zamietnutá dňa:

Reklamáciu vybavil meno, priezvisko, tel.číslo, email:

V prípade zamietnutia reklamácie sa môžete obrátiť na odborné posúdenie:

 ___________________________________________________________________